Тайдзицюан е изграден върху принципите на И Дзин ("Книга на промените) и философията на Лао Дзъ, изложена в "Дао дъ дзин". Нарича се "вътрешно бойно изкуство" поради това, че е основано върху китайската традиция, а не върху "външните", привнесени будистки традиции, върху които почиват външните стилове на Ушу, например шаолинските.
       Основен принцип в даоизма е липсата на съпротивление. Във връзка с него, боецът се слива със силата на източника и я връща обратно. От "И Дзин" се възприема схемата на великия предел и осемте триграми. В Тайдзицюан осемте триграми отговарят на осемте основни психофизически сили - пън (отражение - външната сила на формата) - циен (небе), лю (отвеждане) - на кун (земя), дзи (преса) - на кан (вода), као (удар с рамо) - на гън (планина), лие (разцепване, разделяне) - на джън (гръм), джоу (удар с лакът) - на дуей (езеро), цай (засаждане, сила надолу) - на сюн (вятър), ан (бутане) - на ли (огън). Тези триграми отговарят на силите във формата по метода на подреждане Хуо Тиен - "Предишни небеса". Подреждането по метода Сиен тиен - "следващи небеса", изразява баланса на тези сили във формата и тяхното равновесие, определено от посоките.
       

Джан Санфън -
легендарният създател
на тайдзи цюан
Ш
К
О
Л
А

П
О

Т
А
Й
Д
З
И
Ц
Ю
А
Н


Т
А
Й
Л
У
Н